image

Ulga za zakup kasy fiskalnej


Jeśli użytkownik kasy fiskalnej chce skorzystać z ulgi na jej zakup  (90 % wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł ) musi:
 • być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas),
 • posiadać dowód zapłaty całej należności,
 • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kasy,
 • przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o ilościi  i miejscu instalacji kasy,
 • w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić naczelnika urzędu  skarbowego   o  miejscu instalacji kasy rejestrującej (na właściwym formularzu)*,
 • użytkować kasy zgodnie z przepisami,
* załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008r.( Dz. U. Nr 212, poz.1338 z późn. zm.),

W przypadku oświadczenia dotyczącego ilości kas i miejsca ich instalacji (adresy) brak jest „urzędowego” druku zawiadomienia (rozporządzenie nie określa wzoru, wprowadza tylko wymóg formy pisemnej), tak więc podatnik może to zrobić w formie „zwykłego” pisma, w którym wskaże ile kas i w jakim miejscu i terminie ma zamiar użytkować.
Ulga dotyczy kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku).

Prowadzący sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej ma obowiązek:
 • wydać oryginał paragonu kupującemu (pacjentowi, klientowi),
 • na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży  następnego dnia),
 • na koniec miesiąca wykonać raport fiskalny za okres miesięczny,
 • zlecić uprawnionemu serwisowi co 25 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy (grozi zwrotem odliczenia 90% wartości kasy – nie więcej niż 700 zł),
 • przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).


Wniosek o zwrot kwoty wydatkowej na zakup kasy rejestrującej

Kontakt

ul. Stanisława Staszica 4
63-900 Rawicz
tel. 65 546 61 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com